Velkommen til min Hjemmeside hvor jeg her har lagt inn flere tema. Etter årene ved  Grafisk linje på det som den gang het Statens Håndtverk og Kunstindustriskole SHKS (Kunsthøyskolen i Oslo) Illustrasjons og bokkunstlinjen, ble interessen for grafiske prosesser vakt. Jeg har ved siden av mitt arbeid med billedkunst i mange år også hatt  illustrasjonsoppdrag for forlag og avis samt NRK nyhetsavdelingen.

Håper at dette blir et fornøyelig møte med mine bilder og velkommen tilbake da siden er under utarbeidelse.

Med vennlig hilsen

Anne Cecilie Røgeberg