• Grafiske arbeider

    Her vises eksempler fra siste års grafiske arbeider

  • Malerier

    Malerier vist på siste års sepatatutstillinger

  • Illustrasjoner

    Illustrasjonsarbeider på oppdrag fra forskjellige forlag.

Med vennlig hilsen

Anne Cecilie Røgeberg