Velkommen til min Hjemmeside.

Etter SHKS ( Kunsthøyskolen i Oslo, Illustrasjons og bokkunstlinjen, samt Raderklassen,  jeg har levert  illustrasjoner til forlag, avis samt NRK nyhetsavdelingen.

Noen av arbeidene vises her.

 

e-post: intagliografikk@yahoo.no

 

Med vennlig hilsen

Anne Cecilie Røgeberg