Illustrasjoner

Denne siden skal etter hvert oppdateres med Illustrasjonene jeg har gjort for forskjellige forlag. Både illustrasjoner til skolebøker og poesi. Her vises først Illustrasjoner til lesebokserien Soria Moria, utgitt av det Norske samlaget. Bildene her viser Åsgårdsreien og Dovregubbens hall. 
Den neste boken er Illustrasjoner til barnebøkene "Nattergalen og rosen" av Oscar Wilde og "Kongsdatteren og røverne" et samisk folkeeventyr, gjendiktet av Arnljot Eggen og utgitt på Altera forlag.