Illustrasjoner

Nattergalen og Rosen Av Oscar Wilde Altera forlag : 1987 ISBN : 82-90494-31-9

Åsgårdsreien. Illustrasjon til lesebokserien "Soria Moria" Forlag: Det Norske samlaget

Dovregubbens hall. Illustrasjon til lesebokseien "Soria Moria". Forlag: Det norske samlaget

Åsgårdsreien. Fra lesebokserien "Soria Moria " Forlag: Det norske samlaget

Kongsdatteren og Røverne, et samisk folkeeventyr. Dikt av Arnljot Eggen Altera forlag 1988 ISBN : 82-90494-26-2

Denne siden skal etter hvert oppdateres med Illustrasjonene jeg har gjort for forskjellige forlag. Både illustrasjoner til skolebøker og poesi. Her vises først Illustrasjoner til lesebokserien Soria Moria, utgitt av det Norske samlaget. Bildene her viser Åsgårdsreien og Dovregubbens hall. 
Den neste boken er Illustrasjoner til barnebøkene "Nattergalen og rosen" av Oscar Wilde og "Kongsdatteren og røverne" et samisk folkeeventyr, gjendiktet av Arnljot Eggen og utgitt på Altera forlag.