Litografiet "Hennes teppe" blir til ...

Bildet til høyre viser hvordan motivet overføres til litosteinen ved hjelp av kalkerpapir og kullstift.

Trinn 2 i prosessen

Den første fargen tegnes på litosteinen med svart litostift. Alle partier som skal ha denne fargen tegnes på. Når trykket blir ferdig blir det speilvendt men med farge. Hele opplaget trykkes med denne første fargen før neste farge trykkes over denne.

Første farge - gul

Her vises hvordan den gule fargen ser ut på papiret. Etterpå er det å gå i gang med neste farge.

Siste farge - blå

Slik ser den siste fargen blå ut der den er tegnet med fet litostift på litosteinen.Papirene ligger klare for å bli trykket med den siste fargen. Papirene er nå trykket me gul og rød, som gir orange partier der de overlapper hverandre. Før trykking etses steinen der hvor partiene med farge ligger. Se også under TEKNIKKER - Litografi i menyen over.