LITOGRAFI

Litografi ble oprinnelig brukt ved å male-tegne bilder på stein.Nå brukes det også metallplater. En litostein er en porøs stein som absorberer fedtet som er i tegnemediet.
Prinsippet et at vann avstøtes der det har vert tegnet med fedt.
Ved trykking valses en valse med trykksverte over de tegnete partiene med stort trykk og fedtet i trykksverten overføres til de tidligere tegnete partiene på steinen, men ikke til de fuktede partiene.I neste omgang presses papiret mot steinen og motivet overføres.

Litosteinen kom opprinnelig fra Solnhofen i Tyskland
Steinen kan brykes flere ganger ved at motivet slipes vekk ved hjelp av karborundum-pulver som er egnet til sliping og gir en fin kornet overflate.
Edvard Munch bl.a brukte denne teknikken til mange av sine tegninger.