Collagraphi og Monotypi

Collagraphi ( Collagrafi, Kolografi.n) Her kan en bruke alle slags bunnmaterialer. Kartong, plexiglass og metall m.m.
Man kan lage en collage av ting som man limer på platen. Strukturpapir - kartongbiter,tape og sandsparkel. Lim kan sparkles,sprutes eller helles over. Linjer kan ripes i platen og selve limet eller  sparkelmassen. Før trykking legger man gjerne et strøk halvmatt lakk ovet for å forsegle materialet.
Platen kan trykkes med flere farger på en plate, eller en plate for hver farge.
Collagraphi er både høytrykk og dyptrykk.
Se også eksempel under.

Monotypi
Monotypi menes at bildet er trykket i ett eksemplar. De kan godt kan være trykket i en serie, men alle eksemplarene har forskjeller.
Man merker da trykket nederst til venstre med: Monotypi (antall) varianter.

Monotypi lages ved at farge legges fritt på platen.  Man kan også ha linjer repet ned i platen, eller legge på materialer som sjablonger.Det er svært vanskelig å trykke en serie med helt like trykk, men heller ikke ønskelig, da det ken være svært spennende å se forskjellene som oppstår.
Monotypi er høytrykk fordi fargene som gir trykket som regel ligger på overflaten.

HUSFRED: Collagraph i kombinasjon med monotypi