Mezzotint

En Mezzotint er en metallplate som er behandlet med et spesiallaget verktøy som kalles mezzotintvugge. Dette er et håndverktøy med mange små "knivhoder".
Når denne "vugges" over platen, dannes det ett tett felt med små fordypninger( som et raster) . Når man så tar sverte på , gir dette en fløyelsaktig svart tone. For å lysne partiene der en vil ha motivet, poleres dette opp med polerstål.
Et særlig fint resultat kan oppnås dersom man trykker en plate med fargete partier i første omgang, som da skinner igjennom de "lysnete" partiene i mezzotint trykket.
Det er også mulig å sandblåse en metallplate og på denne måten lage en mezzotint. Dette er nyttig der en jobber med større arbeider.