TEKNIKKER omhandler de vanligste grafiske trykkemetodene innen kunstgrafikken.

 Etsninger beskrives først i teksten under, mens andre teknikker vises i
  menyen.

 Foto: Dyptrykkpresse

ETSNING - AQUATINTFor å lage en aquatint- etsning i tradisjonell etseteknikk bruker man en kjemisk blanding som kales Jernklorid.
For å påføre motiv i et større område ( dette kalles aquatint) bruker man et harpikspulver.
Harpikspulveret roteres rundt i en "akvatintboks" til det likner en "sky". Platen legges inn i denne. 
Etter en stund ligger pulveret som et fint lag over hele platen.
Så smeltes harpikspulveret fast med varmebehandling. Området består nå av ørsmå millimeter store punkter. Kan sammenliknes med rasteret på en avisside.
Hadde man ikke hatt disse små ørsmå "gropene"mellom punktene, ville fargen ikke ha hatt noe å festes i under trykkeprosessen.

Så blir områdene man ikke ønsker å etse, og hvor det heller ikke blir noe motiv, dekket til med " etsegrunn" . De åpne områdene blir eksponert for jernkloriden og etses til motivet.
Man kan etse de åpne områdene i flere dybder,og dekke til med etsegrunn etterhvert. De dypest etsede områdene vil holde på mer farge og  gi mørkere valører. Når etsingen er ferdig renses hele platen for harpikspulver og etsegrunn og er  nå klar for det første prøvetrykket.
 

Se videre i menyen til over for andre teknikker.

Høytrykk/Dyptrykk

Høytrykk og dyptrykk

Høytrykk kalles avtrykk av farge som ligger på de høyeste punktene i platen.
Til denne gruppen hører TRESNITT, LINOSNITT, MONOTYPI, LITOGRAFI og trykk med HAYTER - metoden.

Dyptrykk kalles avtrykk av farge som ligger "nede" i platen.
Til denne gruppen hører KOLDNÅL,MEZZOTINT,  ETSNINGER ( aquatint, streketsning, etc,) Teknikkene kan ha en kombinasjon av høytrykk dyptrykk. Alle teknikkene kan også blandes.